Människors livskvalitet påverkas av deras sexuella hälsa. Även om sexuell impotens inte utgör någon livshotande hälsorisk och inte anses vara ett medicinskt problem, kan den ha negativa konsekvenser för patientens personliga och yrkesmässiga liv, till exempel påverka självkänslan och relationerna eller till och med leda till depression. Impotens kan leda till ännu fler problem, så det är oerhört viktigt att angripa problemet vid roten med Eroxel: Eroxel Original

Sexuell impotens orsakas inte av ålder

Erektionsstörningar tillskrivs ofta ålder, men är i själva verket ett resultat av sjukdomen. En person som är frisk och äldre kan i de flesta fall få en bra erektion. HC Marbella Urology Unit säger att en frisk 65-årig man kan ha mer kraft än en 40-åring med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Erektil dysfunktion är ofta förknippad med högt blodtryck, diabetes, fetma, hjärtsjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, dyslipidemi och rökning. Till råga på allt kan många av de mediciner som används för att behandla dessa sjukdomar också orsaka erektil dysfunktion. "Antidepressiva medel är viktiga, liksom blodtryckssänkande medel.

Psykologiska orsaker till impotens

Erektil dysfunktion kan inte nödvändigtvis orsakas av organiska sjukdomar. Erektil dysfunktion kan också orsakas av psykologiska faktorer. Stress kan leda till koncentrationssvårigheter och minskad libido. Detta kan påverka den manliga prestationsförmågan. De vanligaste orsakerna är yrkesmässiga, ekonomiska och äktenskapliga problem.

Det finns behandlingar för impotens

Erektil dysfunktion orsakas ofta av ett organiskt tillstånd. Därför är det viktigt att kontrollera kroniska sjukdomar och den hormonella miljön. Det är också viktigt att undvika att ta mediciner som kan orsaka problem. Att ta hand om din kost, träna och lägga till Eroxel i din kost är mycket viktigt för att helt eliminera impotens och återfå ditt sexliv utan biverkningar: Eroxel Köp