Gut Atağının Tedavisi

Gut atağı, eklemi hareketsiz hale getirerek ve buz torbası uygulayarak en azından kısmen hafifletilebilen çok acı verici bir olaydır. Bazı doğal ilaçlar atağın acısını hızlı ve kesin bir şekilde azaltmada etkilidir.

>>>>>> Gut Atağı için Evde Çözüm <<<<<<

Hastalığın Kökeni Nedir?

Gut, eklemin son derece ağrılı iltihabi bir hastalığıdır. Kandaki aşırı yüksek ürik asit seviyesinden (hiperürisemi) kaynaklanır, bu da eklemde ve yumuşak dokuda belirli bir konsantrasyonun (60mg/l (360 µmol/l)) üzerinde kristaller oluşturur, eklemde ve eklemi çevreleyen dokuda iltihabi bir reaksiyona neden olur: bu gut atağıdır. Gut hastalığı 30 yaş üstü erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda (genellikle yüksek tansiyon için uygulanan diüretik tedavisi ile tetiklenir) yaygındır. Gut hastalığının görülme sıklığı son yıllarda çeşitli nedenlerle neredeyse iki katına çıkmıştır: artan yaşam beklentisi, artan obezite ve komplikasyonları (kardiyovasküler hastalık), artan kronik böbrek hastalığı, dengesiz beslenme, birçok ilacın kullanımı.

Kandaki ürik asit seviyesi, üretimi ile atılımı arasındaki farktan kaynaklanır. Ürik asit üretimi esas olarak vücut hücrelerinin işleyişinden ve daha az oranda da diyetten kaynaklanır. Ürik asidin ortadan kaldırılması esas olarak böbrekler tarafından gerçekleştirilir.

Ürik asit fazlalığı çoğunlukla ailesel ve kalıtsal bir hastalık (gut), bazen de bir böbrek hastalığı (böbrek yetmezliğine neden olan) bağlamında böbrekler tarafından atılmasındaki bir kusurdan kaynaklanır. (1) Bazı ilaçlar da ürik asidin böbrekler tarafından atılmasını azaltır (örneğin diüretikler, düşük doz aspirin).

Aşırı ürik asit diyetle teşvik edilebilir. Üretimini artıran üç ana gıda şunlardır:
- Bira (alkolsüz olsa bile),
- sert içki ve
- fruktoz bakımından zengin şekerli gazlı içecekler.

Tetikleyici Faktörler

Gut atağı farklı durumlarda tetiklenebilir (1,2):

- Fiziksel travma (sıkı ayakkabılar, uzun süreli yürüyüş, şok),
- Stresli durumlar (stres, aşırı çalışma, ameliyat),
- Enfeksiyonlar (grip, pnömoni, akut bronşit),
- Miyokard enfarktüsü, felç,
- Ürisemiyi azaltmak için kullanılanlar (allopurinol, febuxostat, probenesid, benzbromaron) dahil olmak üzere bazı ilaçların (aspirin, diüretikler) aniden kesilmesi veya başlanması,
- Çok az içecek alımı (özellikle su).

Hiperüriseminin Kökeni

Hiperürisemi (kan ürik asit düzeyinin 60 mg/l veya 360 µmol/l'nin üzerinde olması) böbreklerden atılamama ve/veya ürik asit üretiminde artışa bağlı olabilir.

 • Ürik asidin böbreklerden atılmasında bozukluk
  • Böbrek tübüllerinde (böbreğin bileşenlerinden biri) bulunan "ürik asit pompalarındaki" bir kusur nedeniyle böbrekte ürik asit taşınmasında bir anormallik. Bu kusurlar genellikle kalıtsaldır, genetik kökenlidir.
  • Böbrek filtrasyonunun yetersiz olduğu böbrek yetmezliği (kronik böbrek yetmezliği).
  • Bazı ilaçların alınması: diüretikler, aspirin, siklosporin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç).
 • Ürik asit üretiminde artış:
  • Diyet kökenli:
   - Parçalanması yüksek ürik asit üretimine yol açan gıdalar: bira (alkolsüz olsa bile), güçlü alkoller ve şekerli içecekler (gazlı içecekler, kolalar, fruktoz bakımından zengin meyve suları);
   - Hayvansal proteinler açısından zengin çok fazla gıda (sakatat, et, balık, deniz ürünleri);
  • Hücresel kökenli :
   - Belirli enzimlerin işleyişindeki genetik anormallikler;
   - Özel durumlar (açlık, kas eforu);
   - Kemoterapi.

Bazı hastalıklar hiperürisemiye eşlik edebilir (arteriyel hipertansiyon, obezite, diyabet, kolesterol ve özellikle trigliserit artışı...).

>>>>>> Gut Hastalığına Evde Çözümler <<<<<<

Gut Atağı Nasıl Tedavi Edilir?

En güvenli yol buhur, zerdeçal, zencefil, yonca gibi doğal ilaçları denemektir... Tüm bu ev ilaçlarını internette bulmak artık çok kolay. Bu doğal ev ilaçlarının birçoğunu sunan gerçekten iyi yapılmış bir platform buldum:

>>>>>> Gut Tedavisi <<<<<<

Hastalığın farklı formları

Gut genellikle ailesel ve kalıtsal bir hastalık olarak ortaya çıkar ve ürik asidin böbrek tarafından atılmasını sınırlar.
Gut hastalığına neden olan aşırı ürik asidin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenleri olabilir
- hayvansal proteinler açısından çok zengin bir diyet,
- çok fazla bira (alkolsüz olsa bile), sert alkol veya şekerli gazlı içecekler,
- bazı ilaçlar.

Gut Atağının Mekanizması

Kandaki ürik asit miktarı çok yüksek olduğunda, 60 mg/l veya 360 µmol/l'nin üzerinde, eklemlerin içinde ve/veya çevresinde ürat mikro kristalleri oluşturabilir. Bu mikrokristaller birkaç gün süren iltihabi bir reaksiyona neden olabilir.

Ürat mikrokristallerinin oluşumu düşük sıcaklıklar tarafından desteklenir, bu nedenle ayak eklemleri, özellikle de ayak başparmağının 1. eklemi (metatarsofalangeal) tercihen etkilenir.

Gut atağı şok, stres veya bazı ilaçların aniden kesilmesi gibi çeşitli durumlar tarafından tetiklenebilir.

Gut ataklarına vücutta mikroplara karşı savunmada görev alan hücreler neden olur. Ürat kristalleri, onları ortadan kaldırmaya çalışan vücut için yabancı saldırganlar olarak kabul edilir.

On gün veya daha uzun bir süre sonra, çeşitli nedenlerle ve özellikle de anti-enflamatuar maddelerin salınımının durması nedeniyle, eklemdeki kristallerin devam etmesine rağmen gut atağının kısır döngüsü 5 ila 10 gün içinde kendiliğinden durur.

Eklem Yıkımı ve Tophus Oluşumu

Hiperürisemi uygun şekilde tedavi edilmezse gut atakları tekrarlar. Zaman aralığı değişir, bazen ilk ataktan birkaç yıl sonra ve ataklar arasında semptomlar görülmez. Zamanla kristaller birikir ve kemiklerde, eklemlerde, tendonlarda veya deri altında tophus adı verilen ağrısız yumrular oluşur. Gut hastalığının kronikleşmesi ortalama 11 yıl sürer.

Eklemlerdeki tophi yeni gut ataklarına yol açabilir. Tedavi edilmezse, tekrarlayan ataklar etkilenen eklemlerde bozulmaya yol açarak eklem deformitesi, hareket kısıtlılığı ve kronik ağrıya neden olur.

Bazı insanlarda aşırı ürik asit böbreklerde kristal birikimine de eşlik ederek böbrek taşlarına ve bunların sonucu olan renal kolik ataklara ve nihayetinde böbrek yetmezliği gibi böbrek komplikasyonlarına yol açar.

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığının başlangıcı çok ani ve ağrılıdır. Etkilenen eklem şiş ve kırmızıdır. Uzun vadede ve uygun tedavi olmaksızın, kanda çok yüksek ürik asit seviyesinin devam etmesi, eklemlerde ve cilt altında tophus adı verilen ağrısız yumruların oluşmasına neden olur.

Gut hastalığının ilk atağı genellikle alt ekstremitede sadece bir eklemi etkiler. Bazen birkaç eklem aynı anda etkilenir ve bu durum gut artriti olarak bilinir. Eller, bilekler, dirsekler ve istisnai olarak omurga gibi diğer eklemler de etkilenebilir.

Belirtiler çok şiddetli eklem ağrısı ile karakterizedir. Eklem şişmiş ve morumsu kırmızı görünür. Ağrının şiddeti bir kemik kırığı veya ısırık gibi hissedilir. Yürümek zordur. Ağrı uykuyu engeller. Ayak başparmağındaki krize podagra denir ve ayağın kurt kapanına yakalanması anlamına gelir.

Atağın çözülmesiyle birlikte, birkaç gün içinde ayak parmağının derisi soyulur ve soğan kabuğu gibi soyulabilir. Bu belirtiler orta ila yüksek ateş (39°C'ye kadar) ile ilişkili olabilir, bazen titreme de eşlik eder ve ciddi bir enfeksiyon korkusu yaratır. Atağın sonunda eklemin görünümü normale döner.

Tophus birikintileri sadece eklemlerde, kemiklerin içinde ve çevresinde değil, aynı zamanda ataklardan etkilenen eklemle ilgisi olmayan yerlerde, özellikle kulak kepçesi kıkırdağında, dirsekte (bursit), ayak başparmağında, topukta deri altında da oluşur...

Bu birikintiler, görünür olsun ya da olmasın, ilk ataktan yaklaşık 10 ila 20 yıl sonra gözlemlenebilir. Böbrek sorunları, özellikle de taşlar, tedavi edilmemiş gut hastalığı olan kişilerde de yaygındır.

Hastalık Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığın belirtileri genellikle karakteristiktir. Durum böyle olmadığında, daha ileri testler gerekli olabilir.

Tipik gut atağını tanımak genellikle kolaydır. Durum böyle olmadığında, çeşitli unsurlar tanıya yardımcı olabilir: ebeveynlerde veya kardeşlerde gut varlığı, basit röntgen filmlerinde görülemeyen taşlarla birlikte renal kolik öyküsü, arteriyel hipertansiyon, anjina pektoris veya enfarktüs gibi kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kolesterol ve/veya trigliserit anomalileri ile birlikte bir "metabolik sendrom".

Bir kan testi de ortaya çıkararak tanısal bilgi sağlar:
- Aşırı yüksek ürik asit seviyesinin varlığı (hiperürisemi > 360 µmol/l veya 60 mg/l), ki bu durum atak sırasında her zaman geçerli değildir;
- kan sedimantasyon hızında (ESR) artış, beyaz kan hücresi sayısında (WBC) ve CRP proteininde artış, bunlar iltihaplanmanın (aynı zamanda enfeksiyonun) karakteristik özellikleridir.

Ancak gut atağının teşhisi için tartışılmaz unsur, eklem sıvısında ürat kristallerinin varlığıdır. Doktor eklemden bir şırınga ile az miktarda eklem sıvısı alır. Mikroskobik inceleme, mikro kristallerin kolay ve hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Eklem içi sıvının hacmini azaltarak, ponksiyon ağrıyı azaltmaya da yardımcı olur.

Doktor eklem sıvısı toplayamadığında, etkilenen eklemin ultrasonu, çift kontur işareti veya tophus kanıtı gibi ürat kristali birikimini düşündüren işaretler gösterebilir.

Radyoloji gut artritini teşhis etmeye yardımcı olmaz, ancak başka bir tanıyı dışlamak ve tophusun eklem ve komşu kemiklerde (gut artropatisi olarak bilinir) neden olduğu hasarı görselleştirmek için çok yararlıdır.

Gut Hastalığı için En İyi Doğal Çözüm >> Hondrostrong >> Boswellia ve Curcumin'den yapılmıştır:

>>>>>> Gut Tedavisi <<<<<<